Voorwaarden

Voorwaarden deelname

1. Wie kan deelnemen: mannen en vrouwen vanaf 25 jaar, fit of ongetraind

2. Per club kunnen per maand maximum 30 personen deelnemen

3. Elke deelnemer ontvangt gedurende het onderzoek:

  • Bij de start een krachtmeting en cardiotest, na 5 weken een evaluatie test
  • Professionele begeleiding bij de lessen
  • Een geldige lidkaart van de club

4. Om een resultaat goed te kunnen beoordelen, verplicht de deelnemer zich om 2x per week te komen trainen gedurende 5 weken

5. Elke deelnemer geeft toestemming voor registratie en wetenschappelijke evaluatie van de trainingsgegevens, rekening houdend met de wet privacy persoonsgegevens

6. Bij het begin van het onderzoek en na afloop van het onderzoek doen we een meting aan de hand van een gestandaardiseerd testprotocol

7. De eenmalige bijdrage voor de deelnemer bedraagt € 89. Dit kan je online betalen of via overschrijving.

8. Bij deelname aan het aangeboden programma zal de deelnemer zich houden aan het huisreglement van het fitnesscentrum

9. Ieder persoon kan slechts eenmaal deelnemen aan een onderzoek gevoerd door European Fitness Academy

10. Wilt u afzien van uw aankoop? Zo doet u beroep op uw herroepingsrecht: stuur binnen veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van betaling, een email naar info@europeanfitnessacademy.be, met uw naam, telefoonnummer en email. U ontvangt een bevestiging van de annulatie.
Wenst u beroep te doen op uw herroepingsrecht en werd de dienst deels uitgevoerd tijdens de herroepingstermijn? Dan behoudt u uw recht om af te zien van uw aankoop. We zullen het terug te betalen bedrag verminderen met de waarde van de reeds geleverde prestaties.

 
 
 

© European Fitness Academy | European Fitness Academy is een geregistreerd merk